Herman van der Kloot Meijburg

(1875-1961)

Van der Kloot Meijburg studeerde aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam, waarna hij zich als zelfstandig architect vestigde te Rotterdam. Hij verwierf een zeer drukke praktijk, waar hij zich onder meer heeft beziggehouden met restauratiewerk. Tal van kerken waaronder vele dorpskerkjes, de Nieuwe Kerk te Delft en de Voorburgse buitenplaats Hofwijck zijn door hem gerestaureerd.

Ook nieuwbouw is door hem tot stand gebracht, waaronder enige kerken en scholen, verder landhuizen en complexen volks- en middenstandswoningen. Hij is een representant van de Nieuwe Haagse School.

Van der Kloot Meijburg was ook stedenbouwkundige, dit o.a. van de gemeente Hillegersberg. In 1935 werd hij voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten en in 1940 erelid.
Foto: 1943

Van der Kloot Meijburg in Hillegersberg

Herman Kloot (die zijn naam niet veel later zou wijzigen in Van der Kloot Meijburg) solliciteerde in 1899 naar de part-time functie van gemeentebouwkundige, of te wel gemeentearchitect, van Hillegersberg. De gemeenteraad koos echter 'na enige bespreking' voor zijn studiegenoot aan de Rotterdamse academie, Herman de Roos.

Van der Kloot Meijburg was van 1927 tot 1930 lid van de (vernieuwde) Schoonheidscommissie van de gemeente Hillegersberg. In 1930 werd hij esthetisch adviseur van de gemeente. Hij ging aan de slag met een herziening van het bestaande Uitbreidingsplan van 1924 dat hij veel te globaal vond. Zijn plan kwam er in 1934. Een volgende herziening werd in de gemeenteraad in 1939 vastgesteld, maar is nooit van kracht geworden vanwege het uitbreken van de oorlog in 1940. Van der Kloot Meijburg bleef tot aan de opheffing van de gemeente stedenbouwkundige van de gemeente Hillegersberg.

Van de Kloot Meijburg heeft niets in Hillegersberg gebouwd, maar wel bepaald wat en hoe er gebouwd moest worden. Hij
was verantwoordelijk voor het tuindorpplan (ca. 1925) dat o.a. pannendaken voorschreef. Als representant van de Nieuwe Haagse School liet Van der Kloot Meijburg de architect J.J. (Co) Brandes het Statenlaankwartier ontwerpen. De kubistische vormen, overstekende daken en horizontale lijnen boven de kozijnen, erkers en balkons zijn herkenbaar.