Jhr V.H. de Villeneuve

(1866-1924)

Jhr Volkert Huibert de Villeneuve is geboren op 21 augustus 1866 in Paramaribo. Na gemeentesecretaris in Lochem te zijn geweest was hij van 1898-1907 burgemeester van Alblasserdam. Vervolgens werd hij burgemeester van Hillegersberg: van 1907-1924. In de periode 1919-1924 was hij tevens burgemeester van Schiebroek.

Ook was De Villeneuve o.a. onderwijsinspecteur. Op 15 februari 1911 richtte hij de plaatselijke vereniging van "Het Groene Kruis" op, de vereniging voor wijkverpleging en thuiszorg. Op 1 september 1924 legt hij zijn ambt in zowel Hillegersberg als in Schiebroek neer om gezondheidsredenen. Het is ernstig: hij overlijdt dat jaar. 

Naar hem is door het College van B&W van Hillegersberg op 6 december 1927 een singel genoemd: de Burgemeester De Villeneuvesingel. Het College van B&W van Schiebroek heeft een straat naar hem genoemd: de De Villeneuvestraat.

Hillegersberg

Het college van B&W, v.l.n.r.: wethouder J. Schiereck, burgemeester De Villeneuve, secretaris Algie en wethouder Breedveld

  Bekijken  

Hillegersberg

Wethouder A.J. Breedveld in zijn kamer in het raadhuis

  Bekijken  

Hillegersberg

Secretaris A. Algie achter zijn bureau in het raadhuis

  Bekijken  

Hillegersberg

Het gemeenteraad van Hillegersberg in de raadszaal, B&W aan het hoofd van de tafel

  Bekijken  

Schiebroek

Ca. 1920. Het College van B&W en de ambtenaren voor het raadhuis aan de Kleiweg (n.b.: rechts zittend de gemeentesecretaris J.P.H. Dhont)

  Bekijken  

Hillegersberg

1923, juni. Leden van de gemeenteraad van Hillegersberg verlaten het gemeentehuis voor de feestelijke terugrit van de net geopende tramlijn 14.

  Bekijken  

Jhr V.H. de Villeneuve

1924 De Villeneuve legt zijn ambt neer om gezondheidsredenen 

  Bekijken