Modelboerderij "De Vaan"

(1908-1923)

Tot het begin van de 20ste eeuw was Hillgersberg vooral nog een agrarische gemeente. De Hygienische Melkstal "De Vaan" was van 1908 tot 1923 gevestigd aan de Straatweg tegenover Lommerrijk. Deze modelboerderij had als een van haar doelstellingen  het terugdringen van de zuigelingensterfte door de verstrekking van gezonde melk, vrij van tuberculose bacillen. 

1914: Bij De Vaan v.l.n.r.: Minister Treub, Koning Christiaan van Denemarken en dr. Moll van Charante.

Internationale belangstelling

Directeur en één van de oprchters was hereboer Vaandrager uit Charlois. De Vaan was een modelboerderij die hoog buitenlands bezoek trok. In 1914 kwam koning Christiaan van Denemarken naar De Vaan in Hillegersberg. Hij werd begeleid door Prins Hendrik. In de NRC: "Koning Christiaan verklaarde dat zulk een inrichting niet in Denemarken bestond en hij sprak zijn bewondering er over uit dat het vee leidingwater dronk in plaats van water uit de sloten.".

Een bijzondere anecdote betreft een stuk weiland aan de Kleiweg dat eigendom was van De Vaan. Op dat weiland maakte in de zomer van 1920 een Engelse vlieger een noodlanding met zijn postvliegtuig. 

In 1923 verhuisde De Vaan naar de Grindweg, net over de grens van Hillegersberg, in Begschenhoek.