Wijkindeling A-F Hillegersberg en Rotterban, rond 1800

Onderstaand het volledige overzicht van de wijkindeling van het ambacht van Hillegersberg & Rotteban rond 1800; de wijken A t/m F zijn volledig beschreven m.b.v. de oudste Kadasterkaart van Hillegersberg uit het jaar 1832.
MET DANK AAN JOHN VAN DEN BERG TE PIJNACKER VOOR ZIJN GRONDIG ONDERZOEK.

Wijk A :    
huisno. 1 – 13      =    Zwaanshals in Oost Blommerdijksche Polder
huisno. 14 – 19    =    Zwanen eiland in Oost Blommerdijksche Polder 
huisno. 20 – 23a   =    Oost Blommerdijksche Polder, nabij de Rotte
huisno. 24 – 27     =    Bergsche Verlaat in Berg en Broek Polder
huisno. 28              =    Oost Blommerdijksche Polder bij “De Koot”
huisno. 28a – 35   =    Berg Polder aan “De Schie”
huisno. 36 – 73     =    Berg en Broek Polder aan weerszijden van de Bergweg ten zuiden van Molensloot

                    [Molensloot = grens tussen wijk A en wijk B]

Wijk B :    
huisno. 1 – 9         =    Berg en Broek Polder rechts van de Bergweg ten noorden van Molensloot
huisno. 10 – 17     =    idem, links van de Bergweg
huisno. 18 – 29     =    Berg en Broek Polder, nabij de Bergweg richting het dorp
huisno. 30 – 40     =    Berg en Broek Polder, Kerkstraat nabij de Hillegondakerk
huisno. 44 – 50     =    Berg en Broek Polder, Dorp Zigt
huisno. 58 – 60a   =    Berg en Broek Polder, Strekkade (twee papiermolens)
huisno. 61 – 70     =    Boterdorpsche Polder, Honderd en Tien Morgen, klein deel van de Bergweg (thans
Grindweg) ongeveer tot de Molenlaan 

Wijk C :  ten noorden van ‘het Dorp’ Hillegersberg
huisno. 1 – 29     =    Boterdorpsche Polder, Honderd en Tien Morgen, Bergweg tot de Splintersche brug
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
huisno. 31 – 58     =    Bergschenhoek, Boterdorpsche Polder vanaf Splintersche brug weerszijde van de
Bergweg richting Dorp Bergschenhoek
huisno. 59 – 92     =    Dorp Bergschenhoek in Boterdorpsche Polder en Smitshoek (Geref. Kerk &
Roomsch Cath. Kerk)

Wijk D :    
huisno. 1 – 42     =    begint aan Nieuwe Weg (thans Berkelseweg), Dorp Bergschenhoek in Oosteindsche Polder
huisno. 43 – 58   =    Oosteindsche Polder weerszijde van Oosteindsche weg
 huisno. 59 – 62   =    Vierde molengang D op de grens van Oosthoekeindsche Polder (te Bleiswijk) en de
Oosteindsche Polder
 huisno. 63 – 71   =    Oosteindsche Polder langs de Rotte
 huisno. 74 – 78   =    Vijfde molengang E in Oosteindsche Polder ten noorden van de Hoeksche Kade
 huisno. 79 – 82   =    Oosteindsche Polder langs de Rotte nabij de Hoeksche Kade 
  
Wijk E :    
huisno. 1 – 22     =    Bergschenhoek, Boterdorpsche Polder vanaf Hoeksche Kade langs de Rotte richting
                    Hillegersberg, incl. de zesde molengang F en zevende molengang G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
huisno. 23 – 42     =    aan de Rotte, nabij Terbregge in Boterdorpsche Polder; eind van de Molenlaan
huisno. 44 – 51     =    Boterdorpsche Verlaat, Hillegersberg
 huisno. 52, 53       =    De Prinse Watermolen bij de Rotte in Berg en Broek Polder
huisno. 54 – 77     =    Spiegelnis, nabij de Rotte. Rubroek Polder

Wijk F :   
huisno. 1 – 35      =    Lange kade in Spiegelnis; Rubroeksche kade & Rotte kade, nabij de Rotte;
Scheepmakerij in Bos Polder
huisno. 39 – 73    =    Ommoorden Polder; Ommoordsche Verlaat bij Terbregge nabij de Rotte.
huisno. 74              =    Nesse Polder bij Rijskade
huisno. 75 – 78     =     Wolle Foppen Polder
huisno. 80 – 83     =    Polder Klein Ommoorden, zuidelijk van de Ommoortsche weg
huisno. 84 – 101   =    Ommoorden Polder, noordelijk van de Ommoortsche weg