Willem van Hildegaersberch (1350-1408)

Voordrachten aan het hof

Naar verluidt is Willem van Hildegaersberch in Hillegersberg geboren. Willem van Hildegaersberch (1350 - ca. 1408) was een beroemde middeleeuwse dichter en voordrachtskunstenaar; hij geldt als de eerste middeleeuwse 'sprookspreker' van Nederland. ‘Sprokes’ zijn korte Middelnederlandse verhalen in verzen met een morele of opvoedkundige boodschap of strekking. Zijn 120 gedichten zijn in twee handschriften bewaard gebleven.

Schoolplaat "Sprooksprekers in de Ridderzaal" van J.H. Isings. Het optreden van een sprookspreker tijdens het huwelijk van Graaf Aelbrecht van Beieren met Margaretha van Kleef; Willem staat in grijsbruine pij achter de spreker die het woord voert op zijn beurt te wachten.

De gedichten van Van Hildegaersberch zijn zeer verschillend van lengte, variërend van 6 tot 626 verzen, gemiddeld 180 verzen. Uit rekeningen van betaalde opdrachten van het graafschap Holland is te destilleren dat Van Hildegaersberch tussen 1383 en 1403 regelmatig aan het hof te Den Haag optrad als hofspreker.

Wilem van Hildegaersberch uit soms felle kritiek op de handel en wandel van kerk en adel, maar pleit ook voor begrip. Zo kan hij zich staande houden in zijn tijd. Zijn tijd is overigens hard. In de 11e- 13e eeuw was er grote voorspoed, de grote kathedralen zijn vanuit die tijd. In de 14e eeuw kwam de pest, waren er veel misoogsten, was er armoede en oorlog. In zijn verhalen en gedichten 'verlangde hij terug naar de oude tijden'.  Hij pleitte ook voor eerlijke berechting, voor hoor en wederhoor en sprak zich uit tegen martelingen als manier van waarheidsvinding.

Graaf Willem VI krijgt in 1409 een boek aangeboden met "vele scone sproke die Willem van Hillegaersberge gemaakt hadde".

Naar hem is in 1924 de Willem van Hillegaersbergstraat genoemd.