Corneliahoeve: negotiatieboerderij 'L.I.Z.B. no. 17'

(1908-2015)

In 1908 werd in opdracht van de Negotiatie aan de Grindweg 680 de boerderij 'L.I.Z.B. no. 17' gebouwd, met op het erf nog een wagenschuur met stallen en twee hooibergen. 

De boerderij werd verpacht. De pachter noemde haar: "Corneliahoeve". Hij bouwde een groot bedrijf op met wel 80 koeien.
De Negotiatie werd beëindigd in 1920. De boerderij werd geveild en door de pachter Dijkman
gekocht. 
Foto: ca. 1925

De Negotiatie in Hillegersberg

De Negotiatie
Negotiatie is een vroeger gebruikte term in verband met leningen en aandelen. In 1782 richtte de staat de negotiatie 'Land Is Zeekere Bezitting' op, een soort N.V. met zelf gemaakte regels. Als doel van fde L.I.Z.B. werd omschreven: "de exploitatie der landerijen, gelegen in de drooggemaakte polders van Bleiswijk, Bergschenhoek en Hillegersberg." Aanleiding was de vanaf 1778 slecht lopende verkoop van drooggemaakte gronden van het poldergebied. De L.I.Z.B. bezat uitgebreide landerijen, ook nabij de Molenlaan. Er vestigden zich circa dertig pachtboeren. Opvallend is dat op de kadastrale kaart van 1831 de aansluiting van der Molenlaan op de Grindweg gestippeld is. Blijkbaar liep de Molenlaan daar over particulier terrein (van de L.I.Z.B.). Rond 1920 werd de Negotiatie geliquideerd, de landerijen en opstallen werden geveild. Verschillende pachters werden eigenaar.

De 'Corneliahoeve'
Eén van de negotiatieboerderijen stond op de dijk tegen de Grindweg aan. In 1908 bouwde de Negotiatie de boerderij, de  "L.I.Z.B. no. 17", met op het erf nog een wagenschuur met stallen en twee hooibergen. In de top kwam een gevelsteen met de tekst: "L.I.Z.B. No 17 Anno 1908". Architect was Cent Buurman. Pachter van de nieuwe boerderij werd Jan J. Dijkman. De boerderij gaf hij de naam 'Corneliahoeve', zo genoemd naar de vrouw met wie hij in 1905 was getrouwd: Cornelia den Ouden. De Negotie werd opgeheven rond 1920. Dijkman kocht zijn boerderij in de veiling die na de opheffing van de Negotie plaatsvond. Het gezin Dijkman kreeg acht kinderen, onder wie Jans (later getrouwd met Laurens Hoedemaker) en, de jongste, in 1922: Cornelia. 

De boerderij had aanvankelijk geen water en stroom. Er was een eigen gasbron, dat gas werd gebruikt  om te koken. Gestookt werd op kolen. Dijkman was melkveehouder en bouwde een flink bedrijf op met wel tachtig koeien, deels jongvee en een aantal paarden. Gewerkt werd met vaste arbeiders en seizoenarbeiders. In de omgeving werd gebouwd: in 1923 kwam tegenover de 'Corneliahoeve' modelboerderij 'De Vaan' en een zestal huizen. Rond 1930 verkocht Dijkman de boerderij.

In de Tweede Wereldoorlog was een Duits detachement ingekwartierd in de 'Corneliahoeve'. In 1944 zette de Duitse bezetter het gebied onder water om luchtlandingen te voorkomen. De 'Corneliahoeve' kwam net niet onder water te staan. In 1972 stopte de agrarische bedrijfsvoering met het vertrek van de toenmalige eigenaar, de familie Noordzij. De familie Molenaar nam de boerderij in 1989 over. De boerderij was nog 'in originele staat', verwaarloosd, maar bouwkundig nog redelijk goed.

Rotterdam had in de jaren '80 achter de Corneliahoeve de villawijk Duivesteyn gebouwd en had het Lage Bergse Bos werd aangelegd. De Corneliahoeve raakte in verval. Cornelia (Cocky) Wijnbergen-Dijkman zocht de publiciteit in haar strijd tot behoud van haar geboorteboerderij. Met succes: O.A.G Ciolina kocht de boerderij in 1992 en knapte hem op. De tegel met de tekst "L.I.Z.B. no. 17" werd uit de gevel van de boerderij gehaald en ging naar mw. Wijnbergen-Dijkman. Zij plaatste de tegel in het woonhuis van de familie Wijnbergen, Bergluststraat 1. De boerderij kreeg een VSW-schildje in 1997, maar werd toch in 2015 gesloopt. Daarmee was de laatste boerderij van een hele rij verdwenen. De grond ging deel uitmaken van de villawijk en kreeg als adres Sweelincklaan 27.

Corneliahoeve

Originele gevelsteen (thans ingemetseld in pand Bergluststraat 1)

  Bekijken  

Corneliahoeve

Jans Dijkman links in de sjees (foto ca. 1928)

  Bekijken