Huizen Grootenboom van Os

Wederopbouw woningcomplex aan de Van Goghlaan (1954)

Een bijzonder gebouw in het kader van de wederopbouw is het in 1953/4 gebouwde complex van woningen op de hoek van de Van Goghlaan en de Weissenbruchlaan, bekend als 'Huizen Grootenboom Van Os'. 

Het complex bevat twee woonlagen, die in twee vleugels en een hoofdgebouw om een aan een zijde open binnenhof liggen, een 39-tal tweepersoons- en 3 eenpersoonswoniningen. Ook is er een woning voor de opzichter, een zaaltje en een kelderruimte.

Werkbezoek Koningin Juliana op 31 mei 1954

Geschiedenis en opening

Het complex is de vervanging van het pand aan de Goudsestraat dat bij het bombardement op 14 mei 1940 volledig werd verwoest. De grond waarop het pand aan de Goudsestraat was gebouwd was in 1873 verworven door Jan Hendrik Grootenboom van Os, koopman in zuidvruchten. Hij liet daar 48 ‘appartementen’ op bouwen en stelde deze kosteloos ter beschikking. Naast deze gratis woning gaf Grootenboom van Os toelagen van ongeveer f. 4, - per week. Na zijn dood maakte zijn weduwe een testament waarbij ze het werk wist te continueren. In haar testament van 1896 richtte zij de 'Stichting van Burgerwoningen voor On- en Minvermogende Lidmaten van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam' op. Deze stichting die haar werkzaamheden in 1917 begon, was ook de eigenaar van de nieuwbouw.

De nieuwbouw begon in 1953 toen Barend ter Haar Romeny, een nazaat van mevrouw Grootenboom van Os- Drost, de eerste steen legde. Het stuk grond werd op advies van de architect Cornelis Elffers aankocht. In 1954 trokken diegenen van de bewoners van de Goudsestraat die nog leefden in de nieuwe woning en vulden de andere woningen zich met nieuwe bewoners.

Even na de opening ontving men bezoek van hoge autoriteiten, zoals de minister van Wederopbouw en leden van Gedeputeerde Staten, in het kader van Opbouwdag 18 mei 1954. Hoogtepunt was het bezoek van Koningin Juliana gedurende haar werkbezoek op 31 mei 1954.

De vijver is een geschenk van de bewoners toen het huis twaalf en half jaar bestond. De gevel is versierd met een sculptuur in zandsteen door Hans Petri waarop onder twee vrouwenfiguren te lezen staat: Hier verlicht de zorg van de één  - de zorgen van de ander - 't zij dat de levenszon nog - hoog ten hemel staat of - reeds ter kimme neigt.

De 'Stichting van Burgerwoningen voor On- en Minvermogende Lidmaten van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam' heet sinds 2013 ‘Stichting Huizen Grootenboom van Os’.