Jan Pieter Hendrik Dhont

(1884-1983)

Jan Pieter Hendrik Dhont was gemeentesecretaris van Schiebroek van 1916 tot 1924. Na het aftreden van Burgemeester De Villeneuve solliciteerde hij naar het ambt van burgemeester. Hij werd, ondanks dat hij niet bij een politieke partij was aangesloten, in 1924 benoemd tot burgemeester. Dhont bleef ook secretaris. Dhont bleef in functie tot het opheffen van de gemeente in 1941.

Graag wilde Dhont het burgemeesterschap blijven vervullen. Hij solliciteerde enkele malen tevergeefs. Nadat hij lid was geworden van de NSB was een sollicitatie naar Sliedrecht wel succesvol. Na de oorlog werd hij oneervol ontslagen.

Dhont in Schiebroek

De bezoldiging van een burgemeester van een kleine gemeente was bescheiden. Bij een sollicitatie werd ook gekeken naar de financiële positie van betrokkene. Van Dhont werd in de voordracht gezegd: "Zijn financiële omstandigheden zijn gunstig. Voor hem geldt dat de betrekking secretaris en burgemeester verenigd in één persoon gewenst moet worden geoordeeld". 

Als burgemeester was Dhont ook hoofd van de politie. Tot de jaren '30 was er slechts één gemeenteveldwachter, maar met de uitbreiding van het inwonertal, breidde ook het politiekorps uit. In 1934 was er een úitstekend georganiseerd politiecorps, bestaande uit een hoofdagent van politie 1e klasse en 3 agententen 2e klasse".

Dhont had in Schiebroek verschillende erefuncties zoals erevoorzitter van de Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging en erevoorzitter van de Neutrale Montessori-schoolvereeniging.

Dhont woonde in de Adrianalaan 120. In het gemeentehuis hield hij op werkdagen spreekuur van 10 tot 12 uur. Naast hem bestond het College van Burgemeester en wethouders uit twee wethouders. De gemeenteraad telde (inclusief de wethouders) elf raadsleden.

De gemeente Schiebroek werd met ingang van 1 augustus 1941 opgeheven. Enkele maanden daarvoor, op 30 april 1941, besloot de gemeenteraad van Schiebroek een plein naar de burgemeester te noemen. Vanwege zijn latere verleden als NSB-burgemeester van Sliedrecht besloot het college van B&W van Rotterdam het J.P.H. Dhontplein te hernoemen in het Lariksplein.