Adriaanstichting

Voor behandeling en opleiding van lichamelijk gebrekkige kinderen

De Adriaanstichting was opgericht als een instelling 'tot de behandeling en opleiding van lichamelijk gebrekkige kinderen'.  Het was een tehuis, tevens orthopedische kliniek, voor (zwaar) lichamelijk gehandicapte kinderen.Het pand van de Adriaanstichting aan de Straatweg in Hillegersberg werd geopend op 23 april 1914. 

De stichting was bekostigd door mej. Maria Johanna de Monchy (1850-1926), ter nagedachtenis aan haar vader Adriaan de Monchy (1822-1912). Ook het bieden van opleidingsmogelijkheden was een belangrijke doelstelling. Het verpleeggeld kon relatief laag gehouden worden, in 1914 was dat minder dan 1 gulden per dag.

De 'levensgeschiedenis' van de Adriaanstichting

In 1913 werd aan de Straatweg de eerste steen gelegd voor een tehuis voor gehandicapte kinderen, een initiatief van de familie De Monchy: de Adriaanstichting. Architecten waren Dick van Bergen en B. Hooykaas. De opening was op 23 april 1914. In het gebouw waren dagverblijven, twee schollokalen en een werkplaats. De aanwezigheid van een elektrische lift en keuken vol comfort was modern voor die tijd. Er waren 20 plaatsen, op de zolder zijn slaapzalen. Uitbreiding was mogelijk. De tuin was erg belangrijk: een speelplaats, warmoezerij (=tuinbouwbedrijf), schooltuin en vruchtbomen maakten er deel van uit.

In aanmerking voor opneming kwamen alleen kinderen die beschikten over 'goede geestvermogens'. Door hun ziekte kunnen de kinderen niet in een gewoon huisgezin of een gewone school een opleiding 'tot een nuttig beroep' krijgen. Er was naast een inrichting voor een volledige orthopedisch-chirurgische behandeling ruimte voor gewoon en ambachtsonderwijs. De kinderen konden er blijven tot hun 21ste of korter als de opleiding eerder was afgerond.

In 1919 waren er al 70 patiënten. Er werd opgeleid tot o.a. hovenier, mandenmaker, administratief medewerker en kleermaker. Er moest veel deskundig personeel worden aangetrokken. Het was niet eenvoudig de stichting financieel te runnen. Er was een varkensfokkerij, er werden vruchten en groenten verkocht en ook manden. De inkomsten uit de 'producten' was te gering, de verpleegprijs moest omhoog, in 1924 was deze 3,20 gulden. Na het overlijden van mej. De Monchy in 1926 was de stichting afhankelijk van de liefdadigheid. In 1927 gaf de gemeente Hillegersberg subsidie en in 1931 het ministerie van onderwijs. 

Ook na de oorlog bleef de Adriaanstichting in de belangstelling staan. Op Koninginnedag 1958 kreeg de Adriaanstichting bezoek van de 'Zuivelkoningin'. Nadat deze koningin was geland op het helipoort in de stad en een bezoek was gebracht aan de zuiveltentoonstelling op de Kruiskade werd een bezoek gebracht aan de Adriaanstichting. Voor alle patiëntjes bracht de koningin feestmutsen en toeters mee.

Vanaf 1966 werd de doelstelling van de stichting aangepast, in plaats van het onderwijs kwam het revalideren van mindervalide kinderen centraal te staan. Het bestaande pand voldeed niet aan het goed uitvoeren de nieuwe doelstelling. In 1977 kon nieuwbouw worden gerealiseerd en verhuisde de Adriaanstichting naar de Ringdijk 84. De naam werd gewijzigd in "Revalidatiecentrum Rijndam". 

In 1983 (?) brandde het gebouw aan de Straatweg grotendeels af. Het werd gesloopt en heeft  plaatsgemaakt voor het in 1990 in gebruik genomen appartementengebouw "De Adriaan" (Straatweg 214 tot en met 226). 

Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting
Thans is er de Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA). De KFA richt zich op het verbeteren van voorzieningen en het stimuleren van vernieuwing en onderzoek ten behoeve van kinderen en eventueel volwassenen met lichamelijke beperkingen in de regio Rotterdam. De KFA financiert wetenschappelijk onderzoek en projecten voor bijvoorbeeld zorgvernieuwing.

Staatweg

Het gebouw van de Adriaanstichting (foto: Marian van de Haterd in "Ons Rotterdam" 2022-4)

Staatweg

Leslokaal (foto: Marian van de Haterd in "Ons Rotterdam" 2022-4)

Staatweg

Het gebouw van de Adriaanstichting na de brand en voor de sloop

Staatweg

Wooncomplex De Adriaan (2023)