Adriaanstichting

Voor behandeling en opleiding van lichamelijk gebrekkige kinderen

De Adriaanstichting is bekend als groot pand aan de Straatweg in Hillegersberg. Het gebouw werd geopend op 23 april 1914. De Adriaanstichting was opgericht als een instelling 'tot de behandeling en opleiding van lichamelijk gebrekkige kinderen'. 

De stichting was bekostigd door mej. M.J. de Monchy, ter nagedachtenis aan haar vader Adriaan de Monchy. Het verpleeggeld kon relatief laag gehouden worden.

De 'levensgeschiedenis' van de Adriaanstichting

In 1913 werd aan de Straatweg de eerste steen gelegd voor een tehuis voor gehandicapte kinderen, een initiatief van de familie De Monchy: de Adriaanstichting. Architect waren Dick van Bergen en B. Hooykaas. In aanmerking voor opneming kwamen alleen kinderen die beschikten over 'goede geestvermogens'. Door hun ziekte kunnen de kinderen niet in een gewoon huisgezin of een gewone school een opleiding 'tot een nuttig beroep' krijgen. Er was naast een inrichting voor een volledige orthopedisch-chirurgische behandeling ruimte voor gewoon en ambachtsonderwijs. Er waren 20 plaatsen, op de zolder zijn slaapzalen. Uitbreiding was mogelijk. De kinderen konden er blijven tot hun 21ste of korter als de opleiding eerder was afgerond.

Op Koninginnedag 1958 kreeg de Adriaanstichting bezoek van de 'Zuivelkoningin'. Nadat deze koningin was geland op het helipoort in de stad en een bezoek was gebracht aan de zuiveltentoonstelling op de Kruiskade werd een bezoek gebracht aan de Adriaanstichting. Voor alle patiëntjes bracht de koningin feestmutsen en toeters mee.

In 1977 verhuisde de Adriaanstichting naar de Ringdijk 84. In 1983 (?) brandde het gebouw aan de Straatweg grotendeels af. Het werd gesloopt en heeft  plaatsgemaakt voor het in 1990 in gebruik genomen appartementengebouw "De Adriaan" (Straatweg 214 tot en met 226). 

Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting
Thans is er de Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA). De KFA richt zich op het verbeteren van voorzieningen en het stimuleren van vernieuwing en onderzoek ten behoeve van kinderen en eventueel volwassenen met lichamelijke beperkingen in de regio Rotterdam. De KFA financiert wetenschappelijk onderzoek en projecten voor bijvoorbeeld zorgvernieuwing.

Staatweg

Her gebouw van de Adriaanstichting na de brand en voor de sloop