Watersporten: roeien, zeilen en zwemmen

(ook: Jachthavens en jachtenbouwers)

Zeilen en Hillegersberg zijn nauw aan elkaar verbonden. De Bergse Plassen zijn sinds meer dan een eeuw hèt gebied voor de watersport: zeilen, roeien, varen. Aegir is een grote Hillegersbergse watersportvereniging, opgericht op 16 juni 1926, gevestigd op het Prinsemolenpad 4. De, ook daar gevestigde, watersportvereniging Rood-Wit-Rood is in 1936 gefuseerd met Aegir. Andere Hillegersbergse watersportverenigingen waren (en zijn) o.a. Alvo, Ons Buiten en UNO. 

Daarnaast zijn op de Bergse Plassen en de Rotte Hillegersbergse 'filialen' van Rotterdamse roeiverenigingen als de Koninklijke Roei & Zeil Vereniging ‘De Maas’ en Nautilus en is ook de scouting actief. Voorts waren (en zijn) Hillegersbergse jachthavens o.a. Donkers, Dijkman, Koos de Jong, de Jachthaven 'Hillegersberg' en Jachtwerf Wurth & Zn.. Een oude en nog steeds bestaande jachtenbouwer is Vial. 

In het Zwarte Plasje wordt al sinds ver voor de oorlog in de open lucht gezwommen en gewaterpoloed. In de Wilgenplas kon worden gezwommen tussen 1931 en 1960. Er waren en zijn ook binnenzwembaden, waarvan de bekendste zijn: 'De Overdekte' in Hillegersberg (gesloten), de 'Wilgenring' in Schiebroek. met lekker warm weer wordt ook spontaan gezwommen in de Bergse Plassen en in de Rotte.

Zeilen, roeien, jachthavens en jachtbouw

Zeilen vroeger en nu
Zeilen moet je leren. Mensen sluiten zich aan bij een zeilvereniging òf om zeilen te leren, òf omdat ze een boot hebben waarmee ze kunnen en willen zeilen. Een onderdeel van het zeilen waar velen regelmatig aan willen deelnemen is het wedstrijdzeilen. Anderen voelen zich meer aangetrokken tot het maken van tochten. Een zeilvereniging, ook Aegir, richt zich derhalve op het opleiden, het organiseren en deelnemen aan zeilwedstrijden en het organiseren van zeiltochten. Voor het wedstrijdzeilen kan je het best een boot hebben in een bepaalde klasse, voor tochten is een kajuitzeilboot waar je ook goed in kunt overnachten populair. Los van de vereniging wordt natuurlijk recreatief gezeild, met familie en vrienden, in één of meer boten. In een weekend naar de Biesbosch en een ander weekend weer terug was redelijk populair.

Het zeilen zelf heeft de afgelopen eeuw veel ontwikkelingen meegemaakt. Andere ontwerpen boten, ander materiaal, andere vaareigenschappen, nieuwe hulpmiddelen, nieuw navigatiemateriaal.

Sinds de eeuwwisseling is de belangstelling voor het zelf zeilen in het algemeen, en het wedstrijdzeilen in het bijzonder, afgenomen. "Je had je niets anders dan je zeilboot, daar ging je 's zomers mee varen, met je vrienden, en was je samen actief in het clubhuis." Het varen met motorsloepen nam een grote vlucht. Er zijn leden van watersportverenigingen die rechtstreeks vanuit de auto, met een koelbox, naar de steiger gaan, gaan varen, en dan meteen weer naar huis gaan. Ook voor aan aantal jongeren is een vereniging slechts de plek waar de familie-sloep ligt. Zij gaan varen en hebben verder niets met het ‘sociale leven’ op de vereniging en hebben geen besef van het verenigingskarakter dat draait op vrijwilligers.
Het kijken naar zeilen is in de loop van de jaren wel toegenomen. Wedstrijden met traditionele boten zijn voor een toeschouwer soms wat saai, het zeilen met de tegenwoordige boten is vaak spectaculairder. 

In de jaren '80 werd het surfen populair, ook op de Bergse Plassen. Er was een surfschool van Ab Niessink in het Plaswijckpark. Ook watersportverenigingen als Aegir faciliteerden het surfen.

Roeien en varen vroeger en nu
Hoewel het roeien nu vrijwel uitsluitend plaatsvindt op de Rotte werd in het begin van de vorige eeuw ook veel geroeid op de Bergse Voor- en Achterplas. Niet alleen recreatief varen, maar ook om vanuit een roeiboot te vissen. Er waren verschillen plaatsen aan de Plas waar visbootjes, kano's en roeibootjes konden worden gehuurd. Café-restaurant Lommerrijk was een van de verhuurders van roeiboten aan de Achterplas, café-restaurant Freericks verhuurde aan de Voorplas. Het roeien in die tijd was het recreatief roeien. Vandaag de dag wordt vanuit de aan de Rotte gevestigde roeiverenigingen op de Rotte recreatief geroeid. Op de Bergse Plassen wordt, afgezien van het spelevaren door de jeugd, haast niet meer geroeid. Nu wordt daar vooral gevaren met sloepen en 'fluisterboten', die kunnen worden gehuurd achter de Wijnbar Mendoza aan de Weissenbruchlaan 149.

Zeilvereniging 'Hillegersberg' en Watersportvereniging 'Rood-Wit-Rood'
In 1907 werd bij Vrouwe Romein  (nu Lommerrijk) aan de Bergse Achterplas door een tiental heren de Zeilvereniging 'Hillegersberg' opgericht omdat zij aldaar een ligplaats hadden met hun jacht. De ZVH ging snelop zoek naar een eigen terrein, enkele leden kochten van C.N.A. Loos een stuk grond aan de Voorplas achter het woonhuis van Loos. Het bestuur van de ZVH wilde dit echter niet, zo ontstond de 'Coöperatieve Jachthaven Hillegersberg'. Loos verstrektre de hypotheek. De wedstrijden van de ZVH werden altijd op de Voorplas gehouden, bij het eerste lustrum in 1912 was er overigens Admiraalzeilen op de Achterplas. In 1918 huurden de leden van de ZVH voor hun jachten een ligplaats bij de Coöperatieve Jachthaven (Schouten) aan de Voorplas. 

In 1914 werd in Hillegersberg de basis gelegd voor de Watersportvereniging 'Rood-Wit-Rood', ook door een tiental heren, maar nu met een jacht aan de Voorplas bij de sluis op het erf van P. v.d. Starre als exploitant. Rood-Wit-Rood was enige jaren later een erkende watersportvereniging. In 1920 kwamen alle verenigingen van Hillegersberg en Kralingen bijeen in restaurant 'Centraal' om wedstrijddata af te stemmen. In dit samenzijn werd besloten tot de oprichting van de 'Plasverenigingen Rotterdam en Hillegersberg'. 

Watersportvereniging Aegir
In de zomer van 1925 organiseerde café-restaurant Lommerrijk een zeilwedstrijd op de Bergse Achterplas. Met advertenties in dagbladen werd deze wedstrijd die op zondag 16 augustus 1925 ging plaatsvinden, aangekondigd. Op verzoek van Lommerrijk werd de wedstrijd georganiseerd door de 'Plasverenigingen', zijnde Zeil Vereniging Hillegersberg, Zeil Vereniging Kralingen, Kralingse Zeil Club, Rotterdamsche Zeil Vereniging (RZV, ook uit Kralingen) en Rood-Wit-Rood. De vertegenwoordigers concludeerden tijdens de door Lommerrijk aangeboden lunch dat ze geen medewerking meer zouden geven aan het organiseren van zeilwedstrijden door derden. Deze wedstrijd werd zo de indirecte aanleiding tot de oprichting van Aegir op 16 juni 1926.

Op Koninginnedag 1926 (31 augustus) organiseerde Aegir een 'gondelvaart bij avond', waarbij prijzen werden uitgeloofd voor het mooist verlichte schip. Een volgend waterfeest vond plaats op 12 september 1926 en op 12 november 1926 was er een derde feest. Medegedeeld werd toen dat leden-boot-eigenaars gebruik konden maken van een flinke aanlegplaats die door de vereniging was gehuurd aan de Rottemeren. Zo ging Aegir voortvarend van start.

Bij het eerste lustrum (1931) vierde Aegir met een watersporttentoonstelling in het oude Lommerrijk. Dit was een voorloper van de latere HISWA. Na het tweede lustrum van Aegir in 1936 sprak de gemeente uit voor steigers aan het Prinsemolenpad te willen zorgen, maar allen bij een fusie van de ZVH, Rood-Wit-Rood en Aegir. De fusie kwam in 1938 tot stand, waarbij werd besloten door te gaan als WV Aegir. 

Verschillende voorzitters legden verschillende accenten. Joh. C. Meys, voorzitter van 1951-1966 en vervolgens ere-voorzitter, was een bestuurder bij vele watersportorganisaties, John Hofland, voorzitter van 1966-1975, was wedstrijdzeiler en was zeer bezig met verbetering van de accommodatie, anderen letten meer op evenementen of de financiën en de organisatie. 

Aegir had een Bij Watersportvereniging Aegir was zeilen een van de belangrijkste onderdelen. Aegir is gelegen aan de Bergse Voorplas, één van de mooiste plekjes van Rotterdam Hillegersberg. Aegir pacht haar terrein van de gemeente Rotterdam. Watersportvereniging Aegir telt anno 2024 ruim 500 leden. Dat ledenaantal is door de jaren heen vrij constant. Uniek voor Aegir is dat er een heel groot gevoel van clubliefde is: mensen blijven gewoon lid ook als ze geen boot meer hebben.

Al vanaf de oprichting exploiteert Aegir bootplaatsen (thans ca. 300), dit in het water aan steigers en op de wal. Sinds begin jaren '80 zijn er ook opbergplekken voor surfplanken. Het huidige clubhuis is van 1995. Bestuur en commissies van Aegir organiseren velerlei activiteiten. Belangrijk is en was het (doen) geven van zeillessen aan de jeugd. Al dan niet in samenwerking met andere verenigingen worden zeiltoertochten en zeilwedstrijden georganiseerd. Verder zijn verschillende verenigingsdagen en avonden met activiteiten, deze soms eens per jaar en soms zelfs iedere week. 

Aegir als zeilschool 
Zeker tot de jaren ’80 was er een goed lopende jeugdopleiding in kleinere bootjes als de Pluis en de Optimist. Ondanks een grote teruggang in de belangstelling voor zeilen zijn er jaarlijks nog zo’n vijftig veelal jonge mensen die zeilles willen krijgen, dit om later veilig met een eigen boot recreatief te kunnen zeilen, dan wel om te leren hoe je goed kan wedstrijdzeilen. De lessen worden veelal gegeven op de Bergse Voorplas in een Optimist. De lessen worden afgesloten met het afleggen van officiële CWO-examens. De eerste les is altijd heel bijzonder, met een bootje in een zwembad. Zo moet leren af te komen van een eventuele watervrees: hoe kom je als je met de boot omslaat weer boven water, er is lucht onder een omgeslagen boot, hoe ga je om met een zwemvest, e.d. Naast de Optimist wordt er door de oudere jeugd veel getraind in de Splash, de Laser en de RS Feva.

Aegir heeft een aantal zeilkampioenen voortgebracht die allen leerden zeilen op de Bergse Voorplas. Het is eigenlijk verwonderlijk dat er zoveel goede zeilers van de kleine Bergse Voorplas komen. De Bergse Voorplas is berucht om het draaien van de wind en de vaak onverwachte stiltes. De plas is ongeveer 1,5 kilometer lang en 700 meter breed en heeft wat eilandjes en veel bebossing. Het blijkt een ideale trainingsplas te zijn, ter voorbereiding op het grote wedstrijdwater elders. In de hal van het clubhuis van Aegir is een overvolle prijzenkast, in het restaurantgedeelte hangen veel blauwe wimpels. Van de Nederlandse zeilkampioenen die Aegir heeft voortgebracht. De oudste is van 1947. Relatief veel wimpels zijn behaald in de Regenboogklasse.

Bekende Hillegersbergse zeilers zijn:
* Koos de Jong (1912-1993) was actief in de O-jol. Hij nam deel aan de Olympische Zomerspelen in 1948 in de Firefly klasse en 1952 in de Finn Klasse. In 1948 won De Jong een bronzen medaille en in 1952 werd hij vierde. Van 1957 tot en met 1960 was hij Nederlands kampioen in de Finn. 
John Hofland Sr. was veelvuldig Nederlands kampioen in de Regenboogklasse. Hij was textielhandelaar, woonde in Huize Jacoba aan de Straatweg.
* Perry Lengton werd in 1969 Nederlands kampioen, in 1970 Europees kampioen en in 1971 2e bij de wereldkampioenschappen in de FJ-klasse. Naar hem is de Lengton-prijs genoemd, uitgeloofd voor de beste zeilprestaties in een seizoen.
* Pieter van Reeuwijk (bemanning), Gerard van der Krogt (bemanning) en Mark Neeleman waren in 2007, 2011 en 2015 Nederlands kampioen Regenboogzeilen (in de door Vial gebouwde Regenboog 144 en 143). Neeleman (ook Olympisch zeiler) werd in 2015 voor de 6e keer Nederlands kampioen, Van der Krogt voor de 5e keer en Van Reeuwijk voor de 3e keer.
Ook andere Aegirzeilers werden kampioen, zoals Herman Prohn, hij werd met zijn bemanning in 1975 in de Randmeerklasse Nederlands kampioen en Ferry de Groot Nederlands kampioen Jeugdklasse 1979, Gert Kwikkers en Mark van Thiel Nederlands kampioen Vrijheid in 1980, Manfred van Munster Nederlands kampioen Jeugdklasse 1981, John Hofland jr. Europees kampioen teamzeilen Leserklasse, Eelco Blok en Victor de Schepper Europees kampioen FJ in 1982.

Toerzeilen
Vanuit Aegir werd in de jaren ’60 voor de jeugd deelname aan de Sneekweek georganiseerd. Met de Nellie J., een binnenvaartschip, trok een groep met een twintigtal bootjes opgeladen, naar Friesland. Vanaf 1951 tot ca. 1970 vond met Pinksteren de ‘Brieler stertocht’ plaats, georganiseerd door de WSV Schieland, en ook door Aegir. Zeilers vanuit Aegir namen deel aan andere tochten zoals de Zilvertocht in Schoonhoven (vanaf medio jaren '50 georganiseerd door KZC). Tot de jaren '70 was er ook de '5 Eilandentocht' (rond het Eiland van Dordrecht).  Extra spannend aan de reis over de Maas was dat er dan politiebegeleiding kwam.

Wedstrijdzeilen
De Hillegersbergse zeilweek werd vanaf het eerste lustrum in 1931 door Aegir georganiseerd, ook nog in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Rond de eeuwwisseling hebben de zeilweken voor het laatst plaatsgevonden. Het was een groots evenement in twee opvolgende weekenden voor wedstrijdzeilers van Aegir en 'van buiten'. Maar ook voor niet-zeilers was veel te beleven. Er werden feesttenten opgezet, er traden bands op en er was anderszins muziek, er waren kampeerder, er waren veel activiteiten voor kinderen. De zeilers hielden wedstrijden op de Plas, in de verschillende klassen zoals in de Vrijheid, de Zestienkwadraat, de Regenboog, de BM, de Pluis. Er kwamen soms wel meer dan 150 boten. De winnaars kregen prijzen o.a. in de vorm van een stenen bord en een Delfsblauwe beker.

Een bijzondere wedstrijd is de 24 uurs-race op een zaterdagmiddag in juni tot de zondagmiddag. Deerste race werd georganiseerd in 1971 en vond daarna jaarlijks plaats. In 1973 waren er 45 deelnemers, in 1974 was het maximum van 70 boten bereikt. Er moesten toen zelfs deelnemers worden afgewezen, gezien de grootte van de plas was 70 echt het maximum. Deze race heeft tientallen jaren plaatsgevonden, zoals bij het 80-jarig jubileum van Aegir in 2006 voor de 36ste keer in het weekend van 24 en 25 juni. De grote Paas-zeil-evenementen van drie dagen zijn door afnemende belangstelling teruggegaan naar twee dagen en zijn vervolgens opgehouden. Andere wedstrijden die werden georganiseerd zijn bijvoorbeeld voor de Aegir Cup en de Arjan van der Meer Bokaal, de Bitterballen Race en de Combi Rotterdam. Het laatst overgebleven zeilevenement is aan het eind van het seizoen de IJsberenrace. 

Aegir als 'gezelligheids-' vereniging
Aegir had de eerste decennia van haar bestaan geen clubhuis, de ledenvergadering vonden plaats bij Lommerrijk. Op woensdag waren daar dansavonden. Voor 5000 gulden bouwde A.C Schenk in 1938 een clubhuis, inclusief een starttoren. Het clubhuis werd geopende door burgemeester Van Kempen. In 1963 kwam er een nieuw clubgebouw, een soort van ‘drijvende doos’, gebouwd door J.G. van der Polder en door de leden, naar ontwerp van J. Herlaar. Vrijwilligers zaten in het bestuur, vrijwilligers bouwden en verrichtten onderhoud. De officiële opening van het nieuwe clubhuis was op 30 mei 1964.

Een annekdote van hoe graag iemand in het bestuur herkozen wilde worden is die van de in 1966 aangetreden voorzitter John Hofland. Bij de bestuursverkiezing in 1970 liet hij boven de Plas een vliegtuigje vliegen met op de sleep de tekst 'Kiest Hofland'. Op de Bergse Voorplas voer een gepoiseerde boot met dezelfe tekst.

Nadat aan het clubhuis een aanbouw was vastgemaakt zakte het clubgebouw scheef en moest het gebouw met pompen recht worden gehouden. Voordat een nieuw clubgebouw kon komen werd in 1994 een bodemonderzoek plaatsgevonden: de grond moest worden gesaneerd en van een leeflaag worden voorzien van een meter dikte of van verharding met daaronder een leeflaag van een halve meter. .In 1995 kwam het nieuwe moderne clubgebouw, mede dankzij grote inzet van de toenmalige voorzitter Simon Fortuin. De inrichting van het gebouw was het ontwerp van het Aegirlid Jan de Bruyn (Studio De Bruyn). De financiering van het clubgebouw geschiedde uit eigen middelen, door sponsors en door het uitgeven van een obligatielening onder de leden. Ook de in 2012 gebouwde opslagplaats werd o.a. gefinancierd door een obligatielening onder de leden. Het clubgebouw is de ontmoetingsplaats van de actieve leden.

De activiteiten die Aegir kende waren en zijn van zeer uiteenlopende aard, binnen en buiten het clubgebouw. Zo organiseerde Aegir bustochten naar de Hiswa, waren er viswedstrijden, puzzeltochten, dico-avonden voor de jeugd, sjoel-, bridge- en klaverjaswedstrijden, filmavonden, gingen leden met Kerst kienen, werd bingo gespeeld en werden voetbal-, roeiwedstrijden met andere lokale vereningen georganiseerd. Carnaval werd gevierd, andere gezamenlijke activiteiten vonden en vinden plaats, zoals bij de klusdagen, bij de feestelijke Sinterklaasintocht kwam een Sinterkaas uit eigen gelederen (vaak: Rob Spliethof), met ook een zwarte Piet (die tot grote hilariteit ieder jaar in het water valt) en Sinterklaasliedjes op de piano (vaak: Kees Bakker). Op donderdagavonden wordt met elkaar gegeten. Er waren bijzondere gezamenlijke maaltijden als mossel- en saté avonden. Op zondagmiddagen wordt in het clubgebouw gezellig gezamenlijk het weekend afgesloten. Het clubhuis wordt als het kan door leden ook gebruikt bij bijzondere gebeurtenissen zoals het vieren van jubilea. 

Het 50-jarig bestaan (1976) werd groots gevierd in het weekend van 12 en 13 juni. Centraal stond een grote feesttent, er waren een vlootschouw, een jubileumbal, recepties, kinderactiviteiten, waterevenementen. De leden schonken een vlaggemast en een kunstsmeedwerk waar de heer Carel Vial had gezorgd, erevoorzitter Joh. C. Meys schonk een electrische buitenklok. Voor de leden was er een tegel of een glas als jubileumgeschenk. Ook derden werken mee, zo stelde de Hillegersberegse Houthandel parkeerruimte voor de genodigden ter beschikking. Bij het 80-jarig bestaan (2006) werd o.a. gesproken door burgemeester Opstelten. Een anekdote is dat de burgemeester aanvankelijk de toegang tot het terrein werd ontzegd omdat de instructie was gegeven dat er die dag geen auto's het terrein op mochten. Dat is goed gekomen, Opstelten maakte voor zijn speech o.a. nog een feestelijke rondvaart met het bestuur in een sloep.

Aegir werkt van harte mee met Stichting Plons en Stichting Pro Regatta voor het faciliteren van mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Op initiatief van Stichting Plons zijn op het Aegirterrein verschillende verbeteringen aangebracht waarvan overigens alle zeilers kunnen profiteren.

Aegir voor passanten
Het moderne, gezellige clubhuis (met terras) is riant, de plas en de haven zijn uitgebaggerd en de steigers zijn of worden vernieuwd. Kortom: voor passanten en leden een ideale plek! Een anekdote is dat het blad ‘De Waterkampioen’ enkele jaren de lijst publiceerde van de verenigingen waar je gratis kon verblijven. Bij veel verenigingen kon dat voor één nacht. Aegir kwam fantastisch naar voren op deze lijst, bij Aegir kon je vijf nachten blijven. Veel passanten kwamen er echter niet, de ligging van Aegir is voor de doorgaande zeiler oninteressant.

De Helmstok en de Aegir Spiegel
Aegir had sinds 1949 een verenigingsblad onder de naam 'De Helmstok'. In april 1965 verscheen het eerste nummer van een nieuw verenigingsblad:  'Aegirspiegel, orgaan van de Watersportvereniging Aegir'. Redacteur was Nico Koot, die ook veel artikelen voor zijn rekening nam. De Aegir Spiegel verscheen ca. 2019 voor het laatst; nu wordt informatie over de vereniging gedeeld op de website.

Watersportvereniging 'Alvo'
Watersportvereniging ALVO aan de Emmalaan 102 is in 1979 opgericht en is ontstaan vanuit de commerciële haven van Piet Voets en na zijn overlijden van zijn vrouw Alie Voets. Naar haar is de vereniging genoemd. ALVO biedt plaats aan 175 schepen van roeiboot tot plezierjacht met een lengte van maximaal 10 meter en diepgang van ongeveer 0,90 meter. Alvo heeft een clubhuis met douches en toiletten. Het clubhuis is dagelijks geopend en in het naseizoen worden er activiteiten georganiseerd. Zoals een Captains diner, een mossel- en visavond, de Klaverjascompetitie en een Bingo middag. Alvo kent een verplichting tot werkbeurten voor het onderhoud aan de jachthaven. In de wintermaanden kunnen alle vaartuigen op de kant gezet worden voor het noodzakelijke onderhoud. De winterberging is dankzij de hydraulische wagens en de elektrische lier soepel te bereiken.

Watersportvereniging 'Ons Buiten'
Zo rond 1925 was sprake van een sterk toegenomen woonbebouwing en grote aantallen recreanten op de eilanden in de Bergse Achterplas. Een grootgrondbezitter was Vieijra die zijn gond verpachte aan boer Poot. En Poot verhuurde op zijn beurt landjes aan de recreanten. De huurders verenigden zich op 22 september 1926 in de Watersportvereniging 'Ons Buiten'. Het is geen vereniging voor zeilers, roeiers of zwemmers, maar een vereniging die de belangen behartigt van de zomerhuisjes op de eilanden in de Bergse Achterplas. In de jaren '30 en '40 groeide Ons Buiten uit tot een gezelligheidsvereniging: feest- en spelletjesaonden, lezingen, film- en diavoorstellingen, vis- zeil- en roeiwedstrijden, lampion- en gondelvaarten. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het verboden op de eilandjes te blijven overnachten. Dat gebeurde overigens toch, ook door onderduikers. Er kwam eind mei 1941 een vaarverbod op de Plassen, maar al op 13 juni 1941 kreeg de vereniging toestemming. Dat leidde tot een grote ledentoename! Tuintjes werden meer dan voorheen gebruikt voor groente, er werd gevist, eenden- en ganzeneieren werden 'geoogst', oude houten huisjes werden brandhout. Op enig moment was het 'op', de lust om naar het eiland te gaan verdween. In de oorlog moest Vieijra zijn grond aan de staat verkopen, de grond kwam zo in 1944 in handen van de gemeente Rotterdam. Na de oorlog kwam het 'gewone' vrijetijdsleven op de eilanden weer op gang. Lang ontbrak het aan voorzieningen als water, elektriciteit, riolering en aardgas. Sinds de jaren '80 is wind- en zonneenergie toegepast. En er werd er gewerkt met aggregaten. Sinds 1994 zijn vrijwel alle huisjes aangesloten op de speciaal aangelegde waterleiding en sinds het najaar van 2001 heeft ook elk huisje riolering. 

Ons Buiten huurt van de gemeente Rotterdam een aantal eilanden. Ons Buiten verhuurt percelen op deze eilanden, met daarop een huisje (oppervlakte maximaal 40 m2). In totaal zijn er 170 percelen die door Ons Buiten verhuurd worden. 

Watersportvereniging U.N.O.
De watersportvereniging U.N.O. is een vereniging met circa 250 leden, is gelegen aan het Prinsemolenpad 12 en heeft aan de Rottezijde aanlegplaatsen voor ongeveer 40 schepen van 8 tot 10 meter lengte (de maximale diepgang  op de Rotte bedraagt 1.20 meter) en in de Voorplas ruim 210 plaatsen voor vaartuigen met maximale diepgang van 85 cm. Er is een helling voor schepen met een maximale diepgang van 85 cm, en een drijvende bok tot 4 ton hefvermogen, die tevens als heistelling is te gebruiken. Voorts zijn er passantenplaatsen, een clubhuis en douches en toiletten.

De naam U.N.O. betekent: ‘Uit Nood Ontstaan’. Vele jaren bood de pachter van de Hoeve Vruchtenburg/ Straatweg ( tevens toenmalige pachter en schapenhouder op het bekende schapeneiland in de Bergse Achterplas) ligplaats aan 50 schepen. Na het vroegtijdig overlijden van deze pachter werden de ligplaatshouders geconfronteerd met vermindering van faciliteiten en uitblijven van noodzakelijk onderhoud aan terrein en steigers. De individuele huurders bereikten niets en een aantal besloot om een vereniging te stichten teneinde te trachten iets aan de problemen met de verhuurder te doen. De naam U.N.O. herinnert hier nog aan en werd opgericht op 1 november 1981. Al snel bleek dat de eigenaar geen enkele binding met de watersport had en geen intenties had om het terrein te onderhouden. De hoeve Vruchtenburg is inmiddels verlaten, het terrein met bouwhekken afgesloten en de steigers volkomen vervallen, waardoor men “gedwongen” werd uit te zien naar een andere locatie. De inspanningen van het bestuur zijn niet ter vergeefs geweest en dat resulteerde in de aankoop van “de Blauwe Wimpel” waarvan de eigenaresse het bedrijf niet wenste voort te zetten.

In 1986 brandde de Blauwe Wimpel aan het Prinsemolenpad 12 geheel af, maar na twee jaar hard werken, door het bestuur en de leden van de U.N.O. kon op zaterdag 28 januari 1989 het nieuwe clubgebouw worden geopend. De vereniging  biedt thans waterrecreatie in alle facetten aan een groot aantal leden met hun gezin / partners.

Koninklijke Roei & Zeil Vereniging ‘De Maas’
De KR&ZV 'De Maas' heeft aan het Prinsemolenpad 93 een botenloods, werkplaats en kantine. Vanaf de botenloods kan men richting de Rottemeren of richting de stad roeien.

Roeivereniging Nautilus
RV Nautilus heeft een locatie aan het Prinsemolenpad 5. De roeiers vertoefden daar in jaren voor 1920 onder primitieve omstandigheden in de, steeds verbouwde, houten loods: de leden moesten zich douchen met water uit de Rotte, er was geen vloer in de loods en de verwarming bestond uit een kacheltje. In 1927 werd er een nieuwe loods bijgebouwd. In het voorjaar van 1940 bood de gemeente Hillegersberg aan om een geheel nieuwe loods te bouwen op dezelfde plaats, de huur bedroeg slechts één gulden per week. Deze loods was een grote vooruitgang, want er was nu sprake van een loods met een vloer, toiletten, maar het bleef allemaal erg sober. Elektriciteit en warm water waren er niet. Deze loods heeft tot 1970 dienst gedaan. In 1969 werd een nieuwe Rotteloods (de derde) gebouwd op de plek van de oude loods. De loods werd op 30 mei 1970 geopend en is eind september 1996 gesloopt voor de bouw van alweer de vierde Nautilus-vestiging op deze plek sinds 1920. Het huidige gebouw staat er sinds 1997.

Bij Nautilus kan men trainen voor wedstrijden, voor toer- en marathontochten, of recreatief roeien. De locatie aan de Rotte is een vertrekpunt om te roeien op de Rotte en de Rottemeren. Voor dagtochten kan men ook richting stad varen. Er is een loods voor ruim 70 boten. Verder is er een trainingsruimte met ergometers en een sportkantine met terras.

Scouting
De Dr. John Mott Groep is opgericht op 26 januari 1946. De zeeverkenners hebben de houten boot 'Opdreef' op de Bergse Achterplas. In 1959 werd de houten boot vervangen door twee stalen boten. In de loop der jaren groeide de vloot verder. In 1962 verhuizen de verkenners naar een nieuw clubhuis aan de Rotte, in 1966 wordt dat clubhuis verder vergroot. In 1972 verhuizen ze weer: naar de Bergse Voorplas.
De Cornelis Tromp Groep bestaat ongeveer even lang als de Dr. John Mott Groep. De Cornelis Tromp Groep is een gemengde waterscouting aan de Bergse Voorplas die op zaterdagmiddagen actief is in twee leeftijdsgroepen: op de Strekkade 33a (bevers en welpen, 5-11 jarigen) en op het Prinsemolenpad 58 (waterscouts, wilde vaart en loodsen, 11-18 jarigen).

Jachthaven Donkers
De jachthaven aan de (nu) Weissenbruchlaan 235 is ontstaan in 1917 toen graaf Lannee de Betrancourt zich hier vestigde als verhuurder van boten en ligplaatsen. In 1937 kwam de haven in handen van de familie Donkers. Jachthaven Donkers heeft ligplaatsen, verricht o.a. onderhoud aan boten, onderhoud aan motoren, polyester reparaties en schilderwerk.

Jachthaven Hillegersberg 
Jachthaven Hillegersberg, Straatweg 270A. Thans een jachtclub in Amerikaanse stijl, een kruising tussen business club en luxe familiehaven. Met een clubhuis en terras.

Jachtwerf Vial

Sinds de oprichting van Jachtwerf Vial in 1932 zijn er meer dan 600 houten zeilwedstrijdschepen gebouwd, alsmede een groot aantal overnaadse sloepen, vletten en (roei)jollen. In de bij Vial gebouwde schepen zijn meer dan 50 Nederlandse en internationale kampioenschappen behaald. Naast het bouwen, repareren en restaureren van houten pleziervaartuigen is Vial ook actief in de scheepsinterieurbouw voor zeeschepen en binnenvaart, luxe (winkel/huis)betimmeringen en interieurbouw voor jachten, binnenvaart- en zeeschepen. Verder heeft Vial ruime (winter)stallingsmogelijkheden voor sloepen, vletten en (zeil)boten tot 9,5 meter (max 2500 kg). Daarnaast kan ieder bij Vial terecht voor motoronderhoud en pechhulp van de boot.

Jachtwerf Wurth & Zn.
De oude, maar gemoderniseerde, jachtwerf aan de Bergse Rechter Rottekade 18, verricht allerlei werkzaamheden aan bestaande schepen. De jachtwerf kunt verhuurt ligplaatsen en heeft een winterberging. Ook verzorgt Wurth de aanleg en het onderhoud van beschoeiingen en aanlegsteigers.

1900 Roeien Restauration Freericks k

Bergse Plassen

1900 Roeien bij 'Restauration Freericks' op de Bergse Voorplas

  Bekijken  
1932 Z.V.H. 1907 1932 3e prijs Aad van Herk sr. k

Z.V.H.

1932 3e Prijs bij de jubileumwedstrijd 1907-1932 van de Zeil Vereniging Hillegersberg, gewonnen door Aad van Herk sr.

  Bekijken  
Aegir Blauwe wimpel 1947 k

Aegir

1947 De eerste Blauwe wimpel voor een Aegirlid: Koos de Jong Nederlands kampioen Olympiajollen

  Bekijken  
1949 Prijs Aegir 2k

Aegir

1949 Penning als (3e) prijs bij een zeilwedstrijd (voorzijde)

  Bekijken  
1949 Prijs Aegir 1k

Aegir

1949 Penning als (3e) prijs bij een zeilwedstrijd (achterzijde)

  Bekijken  
1951 Koos de Jong, brons OS 1948 Zeilen, Firefly klasse

Aegir

1951 Koos de Jong, brons OS 1948 Zeilen, Firefly klasse

  Bekijken  
1958 Roeibotenverhuur bij Lommerrijk k

Bergse Plassen

1958 Roeibotenverhuur bij Lommerrijk aan de Bergse Achterplas

  Bekijken  
Aegir Embleem voor een bestuurslid, niet zijnde (vice)voorzitter k

Aegir

Embleem voor een bestuurslid, niet zijnde vicevoorzitter (1 stip) of voorzitter (geen stip)

  Bekijken  
1965 Aegirspiegel k

Aegir

1965 Aegirspiegel, kaft van het verenigingstijdschrift eerste jaargang, nr. 1 (april)

  Bekijken  
1974 Aegir Theelepeltje 24 uur race, bovenzijde FD 411k

Aegir

1974 Aegir 24-uursrace, aandenken theelepel FD411 met inscriptie '24 U RACE AEGIR'74' voor de deelnemers die niet in de prijzen vielen.

  Bekijken  
1978 Nationale zeilwedstrijden Optimist Bergse Voorplas 25 27 maart k

Bergse Plassen

1978 Nationale zeilwedstrijden op de Bergse Voorplas op 25-27 maart (foto: wedstrijd Optimisten)

  Bekijken  
1983 De eerste zeilles in 't Overdekte k

Aegir

1983 De eerste zeilles: met een Optimist in het zwembad 't Overdekte

  Bekijken  
1984 Aegir met oude clubhuis bij 24 uursrace k

Aegir

1984 Aegir 24-uursrace, toeschouwers bij het (oude) clubhuis

  Bekijken  
2006 80 jarig bestaan Aegir. Opstelten

Aegir

2006 Bezoek burgemeester Opstelten aan Aegir op 17 juni bij het 80-jarig bestaan (Uit: Aegir Spiegel september 2006)

  Bekijken