Adriaanstichting

Voor behandeling en opleiding van lichamelijk gebrekkige kinderen

___

Willem van Hildegaersberch (1350-1408)

Willem van Hildegaersberch (1350 - ca. 1408) was een beroemde middeleeuwse dichter en voordrachtskunstenaar; hij geldt als de eerste middeleeuwse 'sprookspreker' van Nederland.