Liduinakerk

(1925-heden)

Door de groei van het dorp Hillegersberg was de in 1892 gebouwde en in 1905 uitgebreide Sint-Hillegardiskerk niet meer afdoende om de Rooms-katholieke gemeenschap te bedienen. Er werd in 1925 een nieuwe kerk gebouwd aan de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan naar ontwerp van Jan van Teeffelen: de Liduinakerk. De kerk werd vernoemd naar Liduina van Schiedam.

Na de Tweede Wereldoorlog werden plannen gemaakt voor een nieuwe kerk. Het architectenbureau Hendriks, Van der Sluys en Van den Bosch werd aangetrokken voor een ontwerp. In 1955 werd de nieuwe kerk aan de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan ingewijd en in gebruik genomen.

Foto: 1925-1955 Liduinakerk

Komst en einde van de Liduinakerk

Het kerkbestuur van Sint-Hildegardis maakte eind jaren '10 een plan in voor de bouw van nog een R.K.-kerk, dit aan het einde van de geprojecteerde Berglustlaan. Dat plan ging niet door, op de beoogde plek aan de Berglustlaan staan nu de woonhuizen met nummer 84-86-88 en de nieuwe kerk kwam in 1925 aan de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan: de Sint-Liduinakerk. De kerk werd druk bezocht, ook door de katholieke boeren uit de omgeving. De kerk bood helaas niet alle faciliteiten... Er was geen stalling voor paarden, waardoor het paard na de rit met de koets altijd bezweet buiten moest staan. Een paard van Cees Huismans van Cornelia's Hoeve aan de Hoofdweg stief daardoor aan longontsteking. Cees ging voortaan met zijn gezin naar de katholieke kerk in Nieuwerkerk aan den IJssel, daar was naast de kerk wel een stalling voor paarden.

De Sint-Liduinakerk werd in 1955 aanmerkelijk vergroot onder leiding van architect Lex van den Bosch. Opvallend is het beeldhouwwerk aan de gevel. De consecratie van de verbouwde kerk vond plaats op 30 april 1957. De kerk staat aan een plein en vormt een ensemble met de school en de pastorie. Op het plein staat sinds 1926 het Heilig Hartbeeld van de beeldhouwer Jac. Sprenkels.  

Mensen verbonden met de de Liduinakerk hadden een 'jongerensociëteit' gerealiseerd. Boven de kleuterschool bij de Liduinakerk was vanaf 1965 de gymzaal in gebruik was als sociëteit "De Bougie". Er waren banken, er was een bar en een dansvloer. Voordat je lid kon worden moest een ballotagecommissie ja gezegd hebben. In de kerk was één maal per maand een 'beatmis', "leuk, en dan hoefde je van je ouders ook niet naar de hoogmis".

In de 21e eeuw is het kerkbezoek gemarginaliseerd, veel kerken zijn gesloten, kregen een andere functie of zijn gesloopt. Vier katholieke kerken in Hillegersberg en Schiebroek worden 'vervangen' door een nieuwe kerk aan de Meidoornsingel 208, hier stond eerst de Verrijzeniskerk (1964-2022). Op dezelfde locatie wordt ook een zorgcentrum van Aafje thuiszorg-huizen-zorghotels gerealiseerd. De nieuwe kerk komt mogelijk eind 2025 gereed, tot die tijd zal de Liduinakerk in gebruik blijven. 

De 'Liduina-locatie' zal worden herontwikkeld. Het voornemen is dat de voormalige schoolgebouw deels kan worden gesloopt en met eventuele aanbouw kan worden getransformeerd tot woningen als onderdeel van de locatieontwikkeling met behoud van cultuurhistorische waarden, dat wil zeggen dat in toekomstige functionaliteit het ensemble tezamen en in onderlinge samenhang moet worden herontwikkeld.